top of page

כתית מעולה וכבישה קרה  

שמן זית הוא מיץ סחוט טרי של פירות הזית.  

אז מהו שמן זית כתית מעולה - extra virgin olive oil ?  

זהו שמן שאחוז החמיצות שישבו לא עולה על 0.8%, זהו שמן שנוצר מתהליך טבעי לגמרי ולא עבר שום עיבוד במהלך תהליך היצור.

שמן זית כתית מעולה מיוצר בדרך כלל רק בתהליך שנקרא בכבישה קרה, הכוונה זה שהמכונות שמופעלות בזמן הכבישה בבית הבד לא מגיעות לטמפורטורות גבהות ונשארות מתחת ל-27 מעלות צלזיוס במהלך כל התהליך של סחיטת השמן מהזיתים.

טמפרטורות גבוהות יכולות לגרום להגדלת הכמות של השמן המיוצר, אולם טמפרטורה גבוהה בזמן הכבישה תפגום באיכות של השמן, ולכן נשתמש בטמפרטורות נמוכות ובכבישה קרה.


טמפרטורות גבוהות גורמות ל:
פגיעה באיכות של הארומה, טעם פחות איכותי של השמן
הגברת קצב החמצון של השמן, הפחתת חיי מדף
הרכב כימי נמוך של פוליפנולים, נוגדי חמצון ויטמינים.

רק שמן שעומד בקריטוריונים של שמירה על טמפרטורות נמוכות יקבל מיתוג של כבישה קרה.

כדי ששמן יקבל מיתוג "כתית מעולה", "Extra Virgin" זה חייב לעמוד בקריטריונים כימיים קפדנים כפי שהוגדר על ידי המועצה הבינלאומית של שמן הזית ואומצה על ידי האיחוד האירופי USDA.    

השמן חייב גם שיהיו לו טעם וארומה מושלמים כפי שנקבע על ידי פנל טועמים מוסמכים.
 

bottom of page