top of page

על השמן זית 

ידעתם שזיתים הם בעצם פרי? ושמן זית הוא המיץ של הפרי.

וכמו כל הפירות אחרים (תפוחים למשל) יש טעם מובהק לכל זן של הפרי.

זה גם נכון לגבי זיתים.    

ניתן לייצר שמן זית מזן אחד יחיד או שניתן לערבב בין הזנים ולקבל טעם מיוחד ויחודי!  

 

גם ,תזמון הקטיף משפיע על השמן שהופק מהזית. טעמו של השמן משתנה מאוד כתלות במועד המסיק.

הזיתים שלנו נקטפים כאשר הם  50/50 - ירוק / שחור  בין נובמבר לינואר

 

זית ירוק, הוא פחות בשל - טעם מריר, יותר חריף וחזק

זית שחור הוא בשל - טעם מתון ועדין

 

מטבעם, עצי זית מניבים פירות בכמות משתנה לסירוגין כל שנה:

הם מניבים יבול גדול בשנה אחת (שנת שפע) ויבול אחד קטן בשנה הבאה (שנת שפל).

bottom of page