top of page

שמן הזית של משק כרם אביטל הופק ב100% מכרם הזיתים במושב מגדים של יוסי וג'ודי אביטל. 


בכרם אביטל מגדלים שני זני זיתים: זן קורטינה שהוא זן איטלקי, וזן ברנע שהוא פיתוח ישראלי, ממנו ניתן להפיק שמן זית באיכות גבוהה מאוד.

 
השמן ששווק בכרם אביטל הוא שילוב בין השניים - Home Blend יחודי ומיוחד, והתוצאה טעימה ומוערכת מאוד.  

עוד על כרם אביטל

לרכישת שמן הזית

למידע על שמן זית

הזמנת הרצאות

החנות שלנו

 ! אזל המלאי

bottom of page